Dholida Dhol Re Vagad Lyrics – Garba Songs Lyrics

Dholida Dhol Re Vagad Lyrics

Dholida Dhol Re Vagad is a Gujarati Garba Song

 

Dholida dholare vagad Mare hich levi chhe

Dholida dholare vagad Mare hich levi chhe

Dholida dholare vagad Mare hich levi chhe

Dholida dholare vagad Mare hich levi chhe

Hich levi chhene Haame jaape java se

Hich levi chhene Haame jaape java se

Dholida…

Dholida dholare vagad Mare hich levi chhe

Dholida dholare vagad Mare hich levi chhe

Dholida dholare vagad Mare hich levi chhe

Dholida dholare vagad Mare hich levi chhe

Tare kiya bhai na Chogale have hich levi chhe

Tare kiya bhai na Chogale have hich levi chhe

 

Mara sayaba tara Chogale have hich levi chhe

Mara sayaba tara Chogale mare hich levi chhe

Tara dhol nee mathe

Are dadiyu pade

Mara hayada leve jaay

Mara dalada leve jaay

 

Mara hayada leve jaay

Dholida…

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

 

Tare kiya bhai ne Dadiye aaje hich levi chhe

Tare kiya bhai ne Dadiye aaje hich levi chhe

Mara sayaba tara Dadiye have hich levi chhe

Mara sayaba tara Dadiye mare hich levi chhe

Tara dhol nee mathe

Gul dadiyu pade

 

Mara hayada leve jaay

Mara dalada leve jaay

Mara hayada leve jaay

Dholida…

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

 

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Tare kiya bhai nee Dhese have hich levi chhe

Tare kiya bhai nee Dhese have hich levi chhe

Mara sayaba tari Dhese mare hich levi chhe

Mara sayaba tari Dhese mare hich levi chhe

 

Tara dhol nee mathe

Jyune dadiyu pade

Mara hayada leve jaay

Mara dalada leve jaay

Mara hayada leve jaay

Dholida…

 

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Hich levi chhene Haame jaape java se

Hich levi chhene Haame jaape java se

 

Dholida…

 

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe

 

Dholida dhol re vagad Mare hich levi chhe…

Comments

comments