बेडु पाको बारो मासा Bedu Pako Bara Masa Hindi Lyrics – Garhwali/Kuamoni

Bedu Pako Bara Masa Lyrics:Bedu Pako (Kumaoni/Garhwali): बेड़ू पाको ; is an Uttarakhandi folk song Sung by Gopal babu Gosami which was conceptualised and written by Brijendra Lal Shah. It was composed by Mohan Upreti and B. M. Shah

Bedu Pako Bara Masa Lyrics in hindi

बेडु पाको बारो मासा, ओ नरणी काफल पाको चैत मेरी छैला

बेडु पाको बारो मासा, ओ नरण काफल पाको चैत मेरी छैला – २
बेडु पाको बारो मासा -२, ओ नरण काफल पाको चैत मेरी छैला – २ (कोरस)

भुण भुण दीन आयो -२ नरण बुझ तेरी मैत मेरी छैला -२
बेडु पाको बारो मासा -२, ओ नरण काफल पाको चैत मेरी छैला – २

आप खांछे पन सुपारी -२, नरण मैं भि लूँ छ बीडी मेरी छैला -२
बेडु पाको बारो मासा -२, ओ नरण काफल पाको चैत मेरी छैला – २

अल्मोडा की नंदा देवी, नरण फुल छदुनी पात मेरी छैला
बेडु पाको बातो मासा -२

त्यार खुटा मा कांटो बुड्या, नरणा मेरी खुटी पीडा मेरी छैला
बेडु पाको बातो मासा -२

अल्मोडा को लल्ल बजार, नरणा लल्ल मटा की सीढी मेरी छैला
बेडु पाको बातो मासा -२

Comments

comments

You may also like...