Narendra Singh Negi Old and New Garhwali Songs List

list of songs and albms by narendra singh negi

अॅल्बमस् की सूची

अॅल्बमस् के शीर्षक
छुयाल
दग्डया
घस्यारि
हल्दी हाथ
होसिया उम्र
जय धारी देवी
कैथे खोज्याणी होलि
बसंत ऐगे
माया को मुंडारू
नौछामी नरैणा
नयु नयु ब्यो च
रुमुक
सलण्या स्याली
समदोला क द्वी दिन
स्याणी
ठंडो रे ठंडो
तु होलि बीरा
तुमारी माया मा
उठा जागा उत्तराखण्ड
खुद
अब कदगा खैल्यु
वा ज्युनाली रात
टप्पकारा
बर्खा
१०० कु नोट
टका छन त टकाटका
कारगिले लडैमा
छिबडाट

फिल्मो की सूची

फिल्मो के शीर्षक
चक्रचाल
घरजवाई
मेरी गंगा होलि त मैमा आलि
कौथिग
बटवरु
छम घुंघुरू
जय धारी देवी
सुबेरौ घाम

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *